Nowy termin wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur KSeF?

Nowy termin wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur KSeF?

Krajowy system e-faktur nie zostanie wprowadzony w zaplanowanym terminie 01.07.2024r.

Na obecną chwilę nie jest znana nowa data wejścia w życie KSeF.

Ministerstwo finansów przedstawi nowy harmonogram wdrożenia, po przeprowadzeniu audytu sytemu.

Powodem odwołania wdrożenia są wykryte błędy krytyczne systemu.

Co to jest KSeF

Krajowy System e-Faktur (KSeF) umożliwia wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych. W początkowym okresie faktury ustrukturyzowane będą funkcjonowały w obrocie gospodarczym jako jedna z dopuszczanych form dokumentowania transakcji, obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych.
Jaki format ma e-Faktura

Faktura ustrukturyzowana przyjmuje format xml zgodny ze strukturą logiczną e-Faktury FA(2) opublikowaną w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP.
Jak wystawisz fakturę w KSeF

Faktury ustrukturyzowane wystawisz:

z wykorzystaniem bezpłatnych narzędzi, które udostępni Ministerstwo Finansów,
przy użyciu programów komercyjnych.

Udostępnij