Co to jest certyfikat kwalifikowany?
Co to jest certyfikat kwalifikowany?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Co to jest certyfikat kwalifikowany?

Certyfikat spełniający wymagania Ustawy o podpisie elektronicznym, wydany przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne. Podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą certyfikatu kwalifikowanego oraz złożony za pomocą bezpiecznego urządzenia do składania podpisu elektronicznego, jest równoważny podpisowi własnoręcznemu.
Wymagania ustawy i przepisów wykonawczych dotyczą m.in. poziomu zabezpieczeń sprzętu, niepowtarzalności pewnych danych i metod obsługi klientów.
Certyfikat kwalifikowany może być wydany jedynie osobie fizycznej.

 2. Elementy składowe zestawów z certyfikatem kwalifikowanym.

 • Czytnik kart kryptograficznych
 • Karta kryptograficzna
 • Płyta z oprogramowaniem

3. Zastosowanie i zalety certyfikatu kwalifikowanego


Certyfikat kwalifikowany można wykorzystywać między innymi do:

 • składania formularzy do KIO (Krajowej Izby odwoławczej)
 • składania pism procesowych w sądowym postępowaniu upominawczym kontaktów drogą elektroniczną z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), np.: podpisania wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne, podpisania deklaracji
 • nadawania mocy prawnej dokumentom w kontaktach prawnych przez Internet (np. upoważnienia elektroniczne w ZUS)
 • pozyskiwania wypisów elektronicznych dotyczących wszystkich podmiotów gospodarczych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
 • podpisywania urzędowej korespondencji z podmiotami administracji publicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, składania e-deklaracji podatkowych
 • zawierania umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej, wystawiania faktur w formie elektronicznej, uczestniczenia w aukcjach i przetargach elektronicznych
 • komunikacja w obrębie platformy ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej),
 • podpisywania raportów do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF)
 • zgłaszania drogą elektroniczną zbiorów danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO)
 • składania e-deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG)
 • nadawania elektronicznym odpisom i zaświadczeniom wydawanym przez Centralną Informację o Zastawach Rejestrowych, mocy prawnej dokumentów urzędowych
 • składania drogą elektroniczną do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wniosków o dotacje unijne


4. Pod jaki adres wysłać komplet dokumentów niezbędnych do wydania certyfikatu kwalifikowanego?

Komplet dokumentów do wydania certyfikatu kwalifikowanego należy wysłać pod adres: CERTUM PCC ul. Bajeczna 13 71-838 Szczecin

Realizując kompleksową usługę w firmie WOLNET, klient może zlecić nam wysyłkę dokumentów.


5. Czy jedna osoba może wystąpić o wydanie kilku certyfikatów kwalifikowanych na te same dane?

Tak. Jedna osoba może wnioskować o wydanie więcej niż jednego certyfikatu kwalifikowanego. Należy jednak pamiętać, że certyfikatem kwalifikowanym może posługiwać się tylko i wyłącznie osoba fizyczna do której został on przypisany. Zgodnie z polskim prawem (art. 47 ustawy o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r.) osoby składające bezpieczny podpis elektroniczny za pomocą danych służących do składania podpisu elektronicznego, które zostały przyporządkowane do innej osoby, podlegają grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3 albo obu tym karom włącznie.

6. Jak wygląda proces zakupu Zestawu do Podpisu Elektronicznego?

Zakup Zestawu do Podpisu Elektronicznego składa się z następujących części:

 • zadzwoń pod nr tel. 603 67 77 57 - wszystko załatwimy kompleksowo

 
7. Jak długo trwa wydanie certyfikatu od momentu podpisania dokumentów

Średni czas wydania certyfikatu, to około 7 dni, jeżeli istnieje potrzeba przyspieszenia, można skorzystać z usługi ekspres, dostępnej w firmie WOLNET, wówczas czas oczekiwania wynosi maksymalnie 48 godzin.

 

Zobacz w sklepie

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl