Opis Gratyfikant Nexo Pro

Gratyfikant Nexo Pro

Gratyfikant nexo PRO to system kompleksowo wspomagający obsługę kadr i płac w małych i średnich firmach oraz w biurach rachunkowych. Intuicyjny interfejs i automatyzacja wielu czynności znacznie przyśpieszają pracę, a duża elastyczność daje szerokie możliwości konfiguracji.
Gratyfikant nexo PRO zawiera wszystkie funkcje niezbędne w dziale kadr i płac – od prowadzenia rozbudowanej ewidencji osobowej i wystawiania umów o pracę i umów cywilnoprawnych, przez proste i zaawansowane planowanie i naliczanie wynagrodzeń, po generowanie rozliczeń z urzędem skarbowym i ZUS oraz wystawianie różnych dokumentów kadrowo-płacowych.
Gratyfikant nexo PRO jest rozszerzoną wersją Gratyfikanta nexo, stworzoną dla firm, które potrzebują elastycznego, otwartego systemu kadrowo-płacowego. Oprócz pełnej funkcjonalności standardowego programu zawiera wiele dodatkowych rozwiązań. Pozwala m.in. na rozbudowaną obsługę umów cywilnoprawnych (składniki płacowe, dział, stanowisko, absencje i inne), zaawansowane definiowanie wartości składników płacowych, tworzenie własnych raportów i wydruków, specyficzne opisywanie danych z wykorzystaniem tzw. pól własnych. Poprzez tzw. punkty rozszerzeń i Sferę dla Gratyfikanta można dodawać indywidualne rozwiązania dostosowane do specyfiki firmy.
Najważniejsze możliwości Gratyfikanta nexo PRO: 
strona główna programu zbierająca najważniejsze informacje o bieżącym stanie rozliczeń kadrowo-płacowych w firmie;
wbudowany mechanizm przypomnień kadrowych – np. po rozwiązaniu umowy program przypomni o konieczności wystawienia świadectwa pracy, informacji PIT-11 oraz o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń;
prosty, intuicyjny i jednocześnie dający wiele możliwości system planowania i realizacji wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców:
– składniki płacowe kwotowe, definiowalne, z rozbudowanymi możliwościami parametryzacji;
– określanie wartości składników globalnie, dla działów lub poszczególnych pracowników;
– łatwe wprowadzanie zmian w systemie wynagrodzeń za pomocą operacji zbiorczych;
– rozliczanie ewidencji czasu pracy, akordów, prowizji, potrąceń komorniczych;
– automatyzacja naliczania  wynagrodzeń – przypomnienia, rozbudowany i intuicyjny kreator;
– analizator wypłaty – szczegółowy opis obliczeń poszczególnych wartości wypłaty;
– duże możliwości konfiguracji wydruków list płac;
rozbudowana ewidencja osobowa z przejrzyście pogrupowanymi danymi umożliwiająca gromadzenie wszelkich informacji niezbędnych do wygodnej obsługi pracowników;
umowy o pracę i cywilnoprawne wraz z aneksami;
bogaty zestaw wbudowanych wydruków kadrowych (umowy, aneksy, świadectwo, zaświadczenia, oświadczenia, skierowania i inne); możliwość tworzenia własnych wzorców;
planowanie czasu pracy, obsługa wielu systemów rozliczania czasu pracy, dowolne okresy rozliczeniowe;
ewidencja czasu pracy:
– godziny przepracowane, nadgodziny dzienne i średniotygodniowe, godziny nocne;
– urlopy, zwolnienia lekarskie, inne nieobecności;
– ekwiwalenty za urlop;
akordy, prowizje i potrącenia komornicze;
obsługa delegacji krajowych i zagranicznych;
naliczanie, drukowanie i wysyłka elektroniczna deklaracji skarbowych (PIT-2, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-12, PIT-37, PIT-40);
generowanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS – współpraca z programem Płatnik;
bankowość elektroniczna;
Portal pracownika – nowoczesny kanał komunikacji z pracownikiem, który za pomocą przeglądarki internetowej z dowolnego miejsca może mieć wgląd do swoich danych.

Dodatkowe rozwiązania dostępne w wersji PRO:
Sfera dla Gratyfikanta – możliwość tworzenia własnych rozwiązań (szczegółowy opis i dokumentacja techniczna w nexo SDK – pobierz);
tzw. punkty rozszerzania – możliwość rozszerzania logiki biznesowej o własne algorytmy (np. własne składniki płacowe, tzw. pluginy);
pola i słowniki własne do opisywania obiektów w programie umożliwiające dokonanie analizy według własnych kryteriów;
definiowanie własnych raportów i wydruków z możliwością ich eksportu do innych programów InsERT nexo;
flagi własne definiowane dla konkretnych obszarów biznesowych (np. umów o pracę);
dedykowane widoki w modułach;
definiowanie własnych ról użytkowników;
rozszerzone możliwości umów cywilnoprawnych: prowadzenie kalendarza, ewidencja czasu pracy – godziny przepracowane, ewidencjonowanie różnego rodzaju absencji, dostęp do ewidencji naliczeń i potrąceń, dowolne składniki płacowe;
rozszerzone możliwości składników definiowalnych – odwoływanie się do wartości z innych wypłat/rachunków z bieżącego miesiąca oraz wypłat/rachunków z poprzednich miesięcy;
wielopoziomowa struktura organizacyjna.