Opis Gestor Nexo Pro

Gestor Nexo Pro

Gestor nexo PRO to elastyczny system wspomagający budowanie trwałych relacji z klientami oraz zarządzanie pracą w firmie. Dzięki automatyzacji różnych czynności pozwala zaoszczędzić czas, zapewniając większą wydajność i efektywność.
Gestor nexo PRO umożliwia m.in: ewidencjonowanie szczegółowych danych klientów wraz z historią kontaktów, przedstawianie i negocjowanie ofert oraz prowadzenie korespondencji mailowej czy zbiorczą wysyłkę maili za pomocą wbudowanego klienta pocztowego. Działa również w obszarze wewnątrzfirmowym, organizując i usprawniając pracę – pozwala planować wykonanie zadań wraz z delegowaniem ich na pracowników, monitorować postępy w wykonywaniu prac, rezerwować ogólnodostępne zasoby w firmie (np. pojazdy służbowe).
Gestor nexo PRO jest rozszerzoną wersją Gestora nexo – oprócz pełnej funkcjonalności standardowego systemu zawiera wiele dodatkowych rozwiązań, dzięki którym możliwe jest łatwe dostosowanie programu do specyficznych potrzeb firmy (tworzenie rozszerzeń i dodawanie indywidualnych rozwiązań, własne pola, słowniki, flagi, raporty, wzorce wydruku itp.).
Gestor nexo PRO jest ściśle zintegrowany z systemem sprzedaży Subiekt nexo, co umożliwia m.in. korzystanie ze wspólnych kartotek klientów i asortymentu, cenników i promocji oraz łatwe przekształcanie ofert w dowolne dokumenty handlowe i magazynowe.
Podstawowe możliwości Gestora nexo PRO:
– przechowywanie i łatwe wyszukiwanie z każdego miejsca w systemie danych klientów z uwzględnianiem danych istotnych dla CRM;
– ewidencjonowanie historii kontaktów z klientem, wykonanych działań z jego udziałem, przedstawionych – ofert i procesów ofertowych, wystawionych dokumentów handlowych;
– definiowanie i wykorzystywanie zbiorów klientów (zestawów klientów);
– wszechstronna obsługa ofert dla klientów, a także wielu ofert w ramach jednego procesu ofertowania oraz ich zbiorcze generowanie;
– przetwarzanie ofert w dokumenty magazynowe i handlowe (wymagana licencja na Subiekta nexo);
– obsługa wielu walut na ofertach;
– planowanie i wykorzystywanie promocji;
– wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS (np. sprzedażowych do klientów, windykacyjnych do kontrahentów, informacyjnych do pracowników);
– planowanie i wykonywanie działań (zadań, spotkań, telefonów, faksów, listów, notatek, rozmów internetowych, wiadomości e-mailowych) zarówno dotyczących klientów, jak i niepowiązanych z klientami;
– przypomnienia o zaplanowanych działaniach oraz rejestrowanie czasu wykonania działań;
planowanie i wykonywanie akcji automatycznych w działaniach;
– możliwość wymiany informacji między uczestnikami poprzez komentarze w działaniach, procesach ofertowych oraz zleceniach serwisowych;
– dla zleceń serwisowych możliwość generowania automatycznych działań, powiadomień w formie wiadomości e-mail oraz SMS;
– ewidencjonowanie i rezerwowanie ogólnodostępnych zasobów firmowych (np. samochodów służbowych);
– wielowidokowy kalendarz z zaplanowanymi czynnościami;
– łatwe zarządzanie wiadomościami e-mail poprzez wbudowanego klienta pocztowego obsługującego protokół IMAP;
– tworzenie zbiorczych wysyłek e-maili z użyciem autotekstów;
– narzędzia usprawniające obsługę e-maili, m.in. sprawdzanie poprawności pisowni (w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim), kontrola obecności załączników, reguły wiadomości itp.;
– system raportowania z możliwością przetwarzania wyników raportów;
– biblioteka załączników umożliwiająca ewidencjonowanie zewnętrznych plików (np. umów w formacie pdf);
– oznaczanie obiektów flagami;
– możliwość pracy jedno- i wielostanowiskowej;
możliwość przeniesienia danych z Gestora GT.

Dodatkowe rozwiązania dostępne w wersji PRO:
– Sfera dla Gestora – możliwość tworzenia własnych rozwiązań (szczegółowy opis i dokumentacja techniczna w nexo SDK – pobierz);
oferty wielowariantowe;
– tzw. punkty rozszerzania – możliwość rozszerzania logiki biznesowej o własne algorytmy (np. własne definicje zestawów dynamicznych klientów, własne akcje automatyczne);
– zaawansowane pola własne wraz ze słownikami własnymi (klienci, oferty, działania, procesy ofertowe, asortyment);
– wydruki własne;
– raporty własne;
– flagi własne definiowane dla konkretnych obszarów biznesowych (np. dokumentów sprzedaży);
– dedykowane widoki w modułach;
– definiowanie własnych ról użytkowników;
– definiowanie oddziałów;
– definiowanie wielu dostawców w danych asortymentu;
– obsługa zamienników asortymentu;
– biblioteka załączników (powyżej 1000 załączników).