Opis Gestor Nexo

Gestor Nexo

Gestor nexo to program wspomagający budowanie trwałych relacji z klientami oraz zarządzanie pracą w firmie. Dzięki automatyzacji różnych czynności pozwala zaoszczędzić czas, zapewniając większą wydajność i efektywność.
Gestor nexo umożliwia m.in: ewidencjonowanie szczegółowych danych klientów wraz z historią kontaktów, przedstawianie i negocjowanie ofert oraz prowadzenie korespondencji mailowej czy zbiorczą wysyłkę maili za pomocą wbudowanego klienta pocztowego. Działa również w obszarze wewnątrzfirmowym, organizując i usprawniając pracę – pozwala planować wykonanie zadań wraz z delegowaniem ich na pracowników, monitorować postępy w wykonywaniu prac, rezerwować ogólnodostępne zasoby w firmie (np. pojazdy służbowe).
Specjalny moduł Zlecenia serwisowe organizuje zarządzanie serwisem, obsługę napraw i reklamacji. Wykorzystuje scenariusze obsługi klienta. Dzięki modułowi można szybko skontrolować ilość potrzebnych części, sprawdzić opłacalność danego zlecenia i mieć pod ręką powiązane z nim dokumenty.
Gestor nexo jest częścią linii InsERT nexo. Ścisła integracja z systemem sprzedaży Subiekt nexo umożliwia m.in. korzystanie ze wspólnych kartotek klientów i asortymentu, cenników i promocji oraz łatwe przekształcanie ofert w dowolne dokumenty handlowe i magazynowe.
Najważniejsze możliwości Gestora nexo:
– przechowywanie i łatwe wyszukiwanie z każdego miejsca w systemie danych klientów z uwzględnianiem danych istotnych dla CRM;
– ewidencjonowanie historii kontaktów z klientem, wykonanych działań z jego udziałem, przedstawionych ofert i procesów ofertowych, wystawionych dokumentów handlowych;
– definiowanie i wykorzystywanie zbiorów klientów (zestawów klientów);
– wszechstronna obsługa ofert dla klientów, a także wielu ofert w ramach jednego procesu ofertowania oraz ich zbiorcze generowanie;
– przetwarzanie ofert w dokumenty magazynowe i handlowe (wymagana licencja na Subiekta nexo);
– obsługa wielu walut na ofertach;
– planowanie i wykorzystywanie promocji;
– wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS (np. sprzedażowych do klientów,
– windykacyjnych do kontrahentów, informacyjnych do pracowników);
– planowanie i wykonywanie działań (zadań, spotkań, telefonów, faksów, listów, notatek, rozmów internetowych, wiadomości e-mailowych) zarówno dotyczących klientów, jak i niepowiązanych z klientami;
– przypomnienia o zaplanowanych działaniach oraz rejestrowanie czasu wykonania działań;
– planowanie i wykonywanie akcji automatycznych w działaniach;
– możliwość wymiany informacji między uczestnikami poprzez komentarze w działaniach, procesach ofertowych oraz zleceniach serwisowych;
– dla zleceń serwisowych możliwość generowania automatycznych działań, powiadomień w formie wiadomości e-mail oraz SMS;
– ewidencjonowanie i rezerwowanie ogólnodostępnych zasobów firmowych (np. samochodów służbowych);
– wielowidokowy kalendarz z zaplanowanymi czynnościami;
– łatwe zarządzanie wiadomościami e-mail poprzez wbudowanego klienta pocztowego obsługującego protokół IMAP;
– tworzenie zbiorczych wysyłek e-maili z użyciem autotekstów;
– narzędzia usprawniające obsługę e-maili, m.in. sprawdzanie poprawności pisowni (w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim), kontrola obecności załączników, reguły wiadomości itp.;
– system raportowania z możliwością przetwarzania wyników raportów;
– biblioteka załączników umożliwiająca ewidencjonowanie zewnętrznych plików (np. umów w formacie pdf);
– oznaczanie obiektów flagami;
– możliwość pracy jedno- i wielostanowiskowej;
– możliwość przeniesienia danych z Gestora GT.
Obsługa RODO:
– cele i zgody na przetwarzanie danych;
– obowiązki informacyjne;
– ochrona danych;
– prawo do zapomnienia (anonimizacja);
– rejestr czynności przetwarzania.