KASY FISKALNE ONLINE 2023

Kasy fiskalne online Świdnica

KASY FISKALNE ONLINE 2023

NOWE KASY FISKALNE

15.03.2019 – Sejm uchwalił ustawę, wprowadzającą nowy rodzaj kas rejestrujących (kasy online).

Kasy fiskalne online będą przekazywać automatycznie dane do szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

01.05.2019 – wejście w życie ustawy

Harmonogram :

Obecnie produkowane kasy fiskalne:

30.06.2019 – koniec sprzedaży kas fiskalnych z kopią papierową

31.12.2022 – koniec sprzedaży kas fiskalnych z kopią elektroniczną

Obecnie nie ma już w sprzedaży kas “nieonline” – podatnicy którzy nie zostali zobligowani do wymiany mogą używać kas starego typu do zapełnienia modułu fiskalnego. Istnieje również możliwość wymiany modułu fiskalnego w kasach starego typu, jednak zależy to od wielu czynników, miedzy innymi dostępność modułów u danego producenta.

Obowiązek posiadania kas on-line:

 01.01.2020 kasy fiskalne online – przedsiębiorcy – świadczący naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów; sprzedający benzynę , olej napędowy czy gaz przeznaczonego do napędu pojazdów.

01.01.2021 – placówki gastronomiczne (w tym również te działające sezonowo), Sklepy piekarniczo-cukiernicze to placówki gastronomiczne, jeśli w ich ofercie pojawiają się także kanapki na wynos Quebec phone lookup , sałatki, pizza, kawa czy wyciskane soki, przedsiębiorcy oferujący usługi hotelarskie; sprzedający węgiel, brykiet i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

01.07.2021 – podatnicy świadczący usługi: fryzjerskie, kosmetyczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów, prawnicze oraz usług związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Pozostali  – do 31.12.2022 podatnik sam zdecyduje jakiego rodzaju urządzenie wybrać, od 01.01.2023 dostępne będą tylko kasy fiskalne online.

Kasy fiskalne online, zwane również kasami online lub kasami internetowymi, to rodzaj urządzenia fiskalnego, które łączy tradycyjne funkcje kasy fiskalnej z możliwością komunikacji z urzędem skarbowym za pośrednictwem internetu. Oto kilka kluczowych informacji na ten temat:

  • Rejestracja transakcji online: Kasy fiskalne online automatycznie przesyłają informacje o dokonanych transakcjach do urzędu skarbowego w czasie rzeczywistym. Dzięki temu organy podatkowe mają ciągły dostęp do danych dotyczących sprzedaży.
  • Eliminacja ryzyka manipulacji: Jedną z głównych zalet kas fiskalnych online jest to, że znacznie trudniej jest manipulować danymi finansowymi i ukrywać sprzedaż przed organami podatkowymi. Dzięki automatycznemu przesyłaniu danych trudno jest fałszować lub zmieniać zapisy transakcji.
  • Unikanie kary za błąd lub opóźnienie: Kasy online pozwalają na bieżące monitorowanie zgodności z przepisami podatkowymi i unikanie kar za błędy lub opóźnienia w raportowaniu transakcji.
  • Łatwiejsze prowadzenie ewidencji: Dzięki automatycznemu przesyłaniu danych, prowadzenie ewidencji finansowej jest znacznie prostsze. Firmy nie muszą utrzymywać tradycyjnych dzienników kasowych.
  • Wsparcie dla różnych branż: Kasy fiskalne online są dostępne dla różnych branż, w tym sklepów, restauracji, usług i innych. Są dostępne różne modele dostosowane do konkretnych potrzeb.
  • Integracja z systemami sprzedaży: Kasom fiskalnym online można integrować z systemami sprzedaży, co ułatwia zarządzanie biznesem, składanie zamówień i śledzenie zapasów.
  • Zgodność z przepisami: W niektórych jurysdykcjach korzystanie z kas fiskalnych online może być obowiązkowe lub preferowane przez organy podatkowe.
  • Opłaty za korzystanie: Korzystanie z kas fiskalnych online wiąże się z opłatami związanymi z dostępem do usług online oraz z utrzymaniem urządzenia.
  • Konieczność łączenia z internetem: Kas fiskalnych online wymagają stałego dostępu do internetu, aby przesyłać dane do urzędu skarbowego. Warto zadbać o niezawodne połączenie internetowe.
  • Ochrona danych: Bezpieczeństwo przesyłanych danych jest kluczowe w przypadku kas fiskalnych online, aby chronić informacje finansowe klientów i firmy przed potencjalnymi zagrożeniami.

Kasy fiskalne online są często wprowadzane jako środek kontroli podatkowej, a ich wprowadzenie może różnić się w zależności od kraju i jurysdykcji podatkowej. Przedsiębiorcy powinni poznać przepisy obowiązujące w swoim regionie i dostosować się do nich, aby uniknąć kar i problemów z organami podatkowymi.

Najmniejsza kasa fiskalna dostępna na rynku może różnić się w zależności od producenta i modelu, ale w ogólnym sensie są to niewielkie urządzenia, które można łatwo przenosić i umieszczać na ladzie lub innym miejscu, gdzie dokonuje się transakcji. Waga, rozmiar i wygląd kasy fiskalnej mogą się różnić w zależności od producenta.

Warto jednak pamiętać, że parametry techniczne i funkcjonalności kas fiskalnych mogą znacznie się różnić. Nawet najmniejsza kasa fiskalna musi spełniać określone przepisy i wymagania prawne dotyczące rejestrowania transakcji i przesyłania danych do urzędu skarbowego w zależności od jurysdykcji.

Przed zakupem najmniejszej kasy fiskalnej, ważne jest, aby sprawdzić, czy spełnia ona wymagania prawa podatkowego w danym regionie i czy oferuje niezbędne funkcje do prowadzenia biznesu. Warto również porównać różne modele pod kątem wydajności, jakości i opłat związanych z obsługą kasy fiskalnej.

Udostępnij